Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

Wdrożenie innowacyjnej obudowy światłowodów telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwie TMR PLASTICS Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Inwestycja polega na wprowadzeniu produkcji innowacyjnej obudowy światłowodów telekomunikacyjnych, która dotychczas nie była produkowana w Polsce. Powodem tego jest dynamiczny rozwój branży telekomunikacyjnej i obawa przed utratą dużej grupy klientów, którzy szukają nowoczesnych, coraz to doskonalszych rozwiązań, a także potencjalny spadek konkurencyjności firmy na rynku. Wdrożenie projektu spowoduje zastosowanie zupełnie nowej technologii produkcyjnej, dotychczas nie stosowanej w przedsiębiorstwie. Inwestycja polega na zakupieniu szeregu maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, m.in. wtryskarek, suwnicy, regulatorów temperatury, suszarek do tworzywa, sprzętu i oprogramowania do produkcji. Realizacja projektu przyczyni się pozytywne na wzrost konkurencyjność TMR Plastics w województwie kujawsko – pomorskim, a także na rynku krajowym i międzynarodowym. Wartość całego projektu została oszacowana na kwotę 4 498 848,00 zł, a wkład funduszy europejskich na kwotę 1 412 244,53 zł.